Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
פנייה לייעוץ אישי   מי אמור לפצות רוכב אופנוע שנפגע בתאונת דרכים במסגרת העבודה?

  למרבה הצער, תאונות דרכים ותאונות אופנוע בפרט, עשויות להיות קטלניות ביותר. אך על מי מוטלת האחריות לפיצויים בגין תאונת דרכים במסגרת העבודה?

   מי אמור לפצות רוכב אופנוע שנפגע בתאונת דרכים במסגרת העבודה?

  תוכן עניינים

  תאונת עבודה עקב תאונת דרכים

  על פי החוק בישראל, אדם הנפגע במסגרת עבודתו, בין אם מדובר בתאונה ובין אם מדובר במחלה, זכאי לתשלום של דמי פגיעה מאת הביטוח הלאומי.

  תאונת עבודה מוגדרת בהרחבה בדין הישראלי, וכוללת גם מצב של תאונת דרכים שאירעה בדרך לעבודה ומהעבודה, ובלבד שהתאונה לא אירעה בסטייה מהמסלול הרגיל.

  בהמשך הרחיב בית המשפט עוד יותר את ההגדרה וקבע, כי גם תאונת דרכים שאירעה בסטייה מהמסלול הרגיל, עשויה להיחשב כתאונת עבודה. זאת בתנאי שהסטייה מהמסלול הרגיל תהא לאחד מהצרכים הבאים:

  1. תפילה בבית תפילה בו העובד נוהג להתפלל באופן קבוע
  2. ליווי ילדיו לגן הילדים הקבוע שלהם
  3. עצירה לקניות בסופר-מרקט הסמוך למקום העבודה או הבית.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   זכויות הנפגע בתאונת דרכים במסגרת העבודה

   רוכב אופנוע שנפצע בתאונת דרכים אגב עבודתו כמו שליח, או אם היה בדרכו לעבודה או מהעבודה כאמור, זכאי למימוש זכויותיו לפיצויים בגין נזקי התאונה, הן מהמוסד לביטוח לאומי והן מחברת הביטוח או מהמעסיק עצמו.

   אולם, לא יינתן כפל פיצויי בגין אותם נזקים.

   לכן רצוי להיוועץ תחילה עם עו"ד תאונות אופנוע בהקדם האפשרי על מנת לנהל באופן מיטבי את ההליכים ולמקסם בכך את זכויות הנפגע.

   כמו כן, בעוד שבתביעה לדמי פגיעה מהביטוח הלאומי, יהיה מספיק להוכיח כי אכן תאונת הדרכים אירעה במסגרת העבודה.

   בתביעה נזיקית מול המעסיק יידרש להוכיח את יסודות עוולות הנזיקין שבדין, כמו עוולה של הפרת חובה חקוקה או עוולת הרשלנות.

   בנוסף לדמי הפגיעה, ניתן לתבוע את המוסד לביטוח לאומי גם בגין קביעת נכות רפואית, העשויה להוביל בהמשך למתן קצבת נכות ולזכויות נוספות.

   בנוסף לכך, לנפגע בתאונת דרכים במסגרת העבודה, עומדת גם הזכות לתבוע בתשלום פיצויים גם את חברת הביטוח.

   פיצוי חודשי – "תשלום תכוף"

   מדובר אומנם בפתרון זמני לנפגע, אשר תכליתו הוא להעניק לנפגע תשלום בגין ההוצאות שהוציא לצרכי ריפויו ולצרכי מחייתו שלו ושל בני משפחתו, מקום בו פרנסתם עליו.

   את הדרישה לתשלום תכוף יש להפנות ישירות לחברת הביטוח ללא צורך בהגשת תביעה או פניה מקדימה לבית המשפט.

   דמי התשלום ישולמו לנפגע על חשבון תשלום הפיצויים שייפסקו לזכותו במסגרת תביעת הפיצויים שתוגש בהמשך לאחר התגבשות הנזק.

   במקרה בו לא נענתה חברת הביטוח לדרישת התשלום, זכאי הנפגע בתוך 60 ימים מיום דרישתו, לפנות לבית המשפט בבקשה למתן תשלום תכוף.

   כמו כן ועל אף שמדובר בפתרון זמני, פיצוי חודשי של תשלום תכוף, יאפשר לנפגע להתרכז בהחלמתו ובשיקומו.

   פניה לעורך דין תאונת אופנוע בזמן העבודה בשל היעדר ביטוח למעסיק

   במקרים בהם נפגע רוכב אופנוע אגב עבודתו עת שרכב על אופנוע השייך למעסיק, ולאחר התאונה התברר על היעדר כיסוי ביטוחי, עדין הנפגע יהיה זכאי בקבלת תשלום פיצויים ומוטב שיזכה לייצוג של עו"ד לתאונת אופנוע.

   זאת בלבד שלא ידע ולא היה עליו לדעת כי הוא רוכב על אופנוע ללא כיסוי ביטוחי. 

   בהקשר זה יצוין כי במצב כזה, תשלום הפיצויים יהיה מאת הקרן לנפגע תאונת דרכים המכונה "קרנית" שבחסות המדינה.

   מנגד, וככל שהנפגע נהג ביודעין ללא כיסוי ביטוחי, הרי שלא יהיה זכאי לפיצוי כלל, למעט מהמוסד לביטוח לאומי, במצב כאמור בו היה בדרכו לעבודה, במהלכה או בחזרה ממנה.

   לסיכום

   כאמור, תאונת אופנוע במסגרת העבודה תיחשב לתאונת עבודה. כמו כן, כך גם לגבי תאונה שאירעה בדרך לעבודה או מהעבודה.

   תאונת דרכים במסגרת העבודה, מקימה עילה לתביעת פיצויים, הן מהמוסד לביטוח לאומי והן מחברת הביטוח, אך בכל מקרה לא יינתן כפל פיצויי ומומלץ להיוועץ תחילה עם עורך דין תאונת אופנוע.

   *אין לראות בכל המופיע באתר Copyrightsite המלצה משפטית, חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכן או להסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף