Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
פנייה לייעוץ אישי  מה עושים כשדייר שוכר דירה לא משלם ולא מתפנה?

  שוק השכירות בארץ פורח. בעלי דירות רבים שברשותם יותר מדירה אחת, משכירים את דירתם ונהנים מהכנסה פסיבית גבוהה. אלא שפעמים רבות נתקלים המשכירים בדייר בעייתי המפר את הסכם השכירות, אינו משלם את דמי השכירות ואף אינו מפנה את הדירה לאחר סיום הסכם השכירות, ובכך גורם נזק מתמשך והפסד רווחים למשכיר שנמנע מלהשכיר את דירתו.

  מה עושים כשדייר שוכר דירה לא משלם ולא מתפנה?

  כמובן שהפתרון האידאלי הוא פינוי דייר. אלא שפינוי דייר אינו מהלך קל ומהיר והוא נתקל בהגבלות ובאיסורים שהושתו בחוק.

  תוכן עניינים

  האם המשכיר רשאי לבצע בעצמו הליך של פינוי דייר מהדירה?

  אין ספק כי מצב שבו שוכר אינו מתפנה מהדירה, עושה בה כשלו וגורם לנזקים, אינו מצב קל. המשכיר עומד מן הצד ומייחל כי הדייר יצא מהדירה.

  האם המשכיר רשאי למשל, לנעול את ברז המים? האם הוא רשאי להוריד את השאלטר מזרם החשמל? האם המשכיר רשאי לנקוט בפעולה אלימה כלשהי נגד השוכר?

  התשובה היא חד משמעית. לא!

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   לשם פינוי דייר שאינו עומד בתנאי ההסכם, המשכיר אינו רשאי לנקוט כל צעד חד צדדי: לא לחסום את הגישה לדירה, לא להוציא את חפצי הדייר החוצה ולא לגרום לו כל מכשול לשימוש בדירה.

   מעצבן, לא צודק, אבל זהו החוק. כל פעולה שתינקט בידי המשכיר, עלולה להיגרר לתביעת נזיקין שתוגש בידי השוכר, נגד המשכיר. פינוי דייר אינו אפשרי באופן עצמאי!

   מהן הדרכים החוקיות לפינוי דייר שאינו משלם ואינו מתפנה?

   המחוקק שהיה ער למצב הקשה שנוצר עקב האיסורים על פינוי דייר באופן עצמאי ונקיטת כל יוזמה מצידו של המשכיר שנאלץ לספוג הפסדים, נתן בידיו שני כלים עיקריים כדי להגיע לפינוי דייר באופן חוקי ומהיר.

   תביעה לפינוי מושכר – הליך מזורז לפינוי דייר סרבן

   ההליך הראשון והמהיר ביותר נקרא "תביעה לפינוי מושכר" וכשמו כן הוא. הוא נועד להתרכז בבעיה האקוטית והבוערת של פינוי דייר באופן הזריז ביותר, ולא נועד לתת מענה לכל טענה אחרת של המשכיר נגד השוכר.

   לא טענה כספית ולא טענה נזיקית.

   מהם מאפייני ההליך?

   • ההליך נמשך זמן קצר, כחודשיים ימים.
   • השוכר, הנתבע, אינו רשאי להגיש כתב תביעה שכנגד ואינו רשאי לתבוע את המשכיר בכל דרך שהיא. הוא אף אינו רשאי לבקש לצרף להליך נגדו, צד שלישי שהוא סבור כי גם הוא רלוונטי לסכסוך בינו לבין המשכיר.
   • כאמור לעיל, התביעה היא רק לפינוי דייר ואינה עוסקת בהיבטים אחרים של הפרת הסכם השכירות כגון נזקים ממוניים.

   בכתב התביעה מפרט המשכיר:

   • את עובדות המקרה
   • מצרף תצהירי עדות
   • אסמכתאות
   • וכל מסמך רלוונטי אחר

   לשוכר מוקנים 30 יום להגיש כתב הגנה כנגד התביעה לפינוי דייר. לאחר הגשת כתב ההגנה ובדרך כלל בתוך 30 יום, מסתיים ההליך.

   אם קיבל השופט את עמדת התובע המשכיר, הרי שהוא יורה להוציא צו פינוי דייר המורה לדייר לפנות את הנכס באופן מיידי.

   שוכר המסרב לפנות את הדירה גם לאחר קבלת צו פינוי דייר, יגלה כי נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל.

   אם גם לאחר כל המועדים הנקובים בחוק, הדייר מסרב לפנות את הדירה, הרי שכאן הוא ייתקל בפינוי דייר כפוי שיתבצע באמצעות קבלנים מורשים שנעזרים אף בכוחות המשטרה לביצוע פינוי דייר סרבן.

   הליך ייחודי זה כאמור נועד לתת מענה נקודתי למשכירים הנאלצים להתמודד עם דיירים שהפרו את הסכם השכירות אולם אינם מוכנים להתפנות מהנכס

   תביעה לפינוי דייר בסדר דין מקוצר

   סדר הדין המקוצר נועד לתת מענה לתביעות כספיות הנסמכות על אסמכתאות ברורות ואין שאלה משפטית לכאורה על זכותו של התובע לקבל סעד.

   בהליך זה הנתבע אינו רשאי להגיש כתב הגנה כזכות מוקנית, אלא חייב לקבל את אישורו של בית המשפט להגשת כתב ההגנה.

   חשוב לומר כי אם הנתבע הדייר, מראה בדל של ראיה או טענה טובה לזכותו, אזי התביעה עוברת למסלול של תביעה רגילה בבית המשפט וההליכים המשפטיים יהיו ארוכים יותר.

   בניגוד לתביעה לפינוי מושכר, המשכיר רשאי לצרף לתביעה בסדר דין מקוצר גם תביעה בגין נזקים ממוניים שנגרמו בשל סירוב הפינוי וכל תביעה אחרת הקשורה לנכס המושכר.

   מורכבות התביעה בשל כך היא רבה יותר מאשר תביעה לפינוי מושכר ולכן משך ההליכים יהיה ארוך יותר.

   במקרה שבו פינוי דייר הוא קריטי ודחוף, הרי שהמשכיר יכול להגיש תביעה לפינוי מושכר מחד גיסא, ולהגיש תביעה בסדר דין מקוצר על הנזקים המשניים שנגרמו לו, מאידך גיסא.

   שני ההליכים אינם פוגעים זה בזה ובכך המשכיר מנצל את שני האפיקים המשפטיים המהירים שניתנו לו.

   ולסיכום: נתקלתם בדייר שאינו משלם ואינו מתפנה. איך גורמים לפינוי דייר? רק בדרכים משפטיות! ישנן שתי דרכים.

   האחת הגשת תביעה ייחודית לפינוי דייר והשנייה הגשת תביעה בסדר דין מקוצר. שילוב של שתי הדרכים מאפשר למשכיר להביא לידי ביטוי את היתרונות הגלומים בכל אחד מהדרכים המשפטיות ולגרום לפינוי דייר באופן המהיר ביותר.

   *אין לראות בכל המופיע באתר זכויות יוצרים Copyrightsite המלצה משפטית, חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכן או להסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף