Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
פנייה לייעוץ אישי  מי אחראי לשלם פיצוי לעובד שנפגע בתאונת עבודה?

  תאונת עבודה היא תאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו.

  כאשר עובד עובר תאונת עבודה שמונעת ממנו לעבוד ולהתפרנס באופן זמני או קבוע באפשרותו להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו למספר גופים, עליהם המאמר יפרט בהרחבה.

  תוכן עניינים

  תביעה בגין תאונת עבודה בפני ביטוח לאומי

  תביעת פיצויים בפני ביטוח לאומי תתאפשר ללא קשר למי אשם בתאונה. ניתן להגיש תביעת פיצויים כנגד ביטוח לאומי תוך שנה מיום התאונה.

  לשם כך, מסביר עו"ד תומר בכר, על העובד להוכיח שהתאונה שאירעה לו היא תאונת עבודה על פי החוק, עובד שהוכר כנפגע עבודה זכאי לקבל קצבאות וזכויות שמטרתן לסייע לו במהלך התקופה בה איבד את כושר עבודתו והכנסתו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   במקרה בו, העובד נפטר בעקבות תאונת עבודה, בני משפחתו יהיו זכאים לקבלת גמלת תלויים באמצעות מענק חד פעמי או קצבה חודשית.

   תשלום דמי פגיעה

   דמי פגיעה מצד ביטוח לאומי משולמים לעובד במשך תקופה בה לא הייתה ביכולתו לעבוד ועד 90 ימים מיום התאונה, כלומר שלושה חודשים.

   בתום תקופה זו, מציינת עו"ד צפית דיבון קצובר כי העובד לא יהיה זכאי לתשלום דמי פגיעה נוסף, עם זאת ככל שנותרה לו נכות עקב תאונת העבודה, יתכן ויהיה זכאי לקבלת גמלת נכות מעבודה.

   תשלום גמלת נכות מעבודה

   לשם קבלת גמלת הנכות מעבודה על העובד להופיע בפני ועדה רפואית של הביטוח הלאומי שתקבע את דרגת נכותו. יש להגיש את התביעה בתוך שנה ממועד תאונת העבודה ורצוי להגישה סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה.

   הגשת התביעה לאחר יותר משנה מיום התאונה עלולה לפגוע בזכאות לגמלה, כאשר נפגע העבודה יגיע לגיל אשר מקנה לו זכאות לקצבת זקנה, הוא יוכל לבחור בין קבלת קצבת הנכות לקבלת קצבת הזקנה.

   הזכות לקבל טיפול רפואי בחינם

   עובד שהוכר כנפגע עבודה עקב תאונת עבודה זכאי לטיפול רפואי בחינם וזאת למשך כל זמן שיידרש לו טיפול כזה עקב תאונת העבודה. במקרה והנפגע פונה באמבולנס עקב תאונת העבודה, הוא יהיה זכאי להחזר הוצאות הפינוי באמבולנס באותו יום.

   מקרים בהם המעסיק ישלם פיצויים לנפגע עבודה

   במקרה של תאונת עבודה שאירעה לעובד שכיר בשל התרשלות המעסיק, באפשרות העובד להגיש תביעת נזיקין כנגד המעסיק על מנת לקבל פיצויים בגין נזקיו עקב התאונה וזאת בנוסף לתביעה כנגד ביטוח לאומי.

   ניתן להגיש את התביעה כנגד המעסיק תוך 7 שנים ממועד התאונה, את תביעה זו מומלץ להגיש בעזרת עורך דין לתאונות עבודה ולקחת בחשבון שיש לקזז את התשלומים המתקבלים מצד ביטוח לאומי וזאת בהתאם לעיקרון לפיו אין פיצוי כפול.

   שימו לב, כי תאונה שהתרחשה עקב התרשלותו של העובד, ייפסק עבורו אשם תורם בשיעור מסוים שיקוזז מסכום הפיצויים של המעסיק.

   בנוסף לכך, בשונה מתביעה בפני ביטול לאומי, בה לא קיימת משמעות לסוגיית האשם בתאונה והיא לא מקיימת תנאי לצורך הגשתה, כשמדובר בתביעה כנגד המעסיק יש משמעות לסוגיה זו, כמו בכל תביעת נזיקין רגילה.

   לכן, יש לעמוד על כך שחובת המעסיק לנקוט בכל האמצעים והפעולות הסבירים על מנת להגן על עובדיו מפני סיכונים המצויים במקום העבודה לא התקיימה.

   תשלום לעובד שנפגע מחברת הביטוח הפרטית

   עובד שנפגע במהלך תאונת עבודה ומבטוח בחברת ביטוח פרטית במסגרת פוליסה המכסה נזקי תאונת עבודה, רשאי להגיש תביעת פיצויים כנגד חברת הביטוח, בנוסף לתביעות כנגד ביטוח לאומי ומעסיקו.

   תביעה שכזו תוגש תוך 3 שנים מיום התאונה והפיצויים אלה לא ניתנים לקיזוז מהפיצויים של ביטוח לאומי או המעסיק.

   לעובד יכולות לעמוד פיצויים שונים מפוליסות שונות בניהן, פוליסות תאונות אישיות, פוליסת אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה, ביטוח בריאות פרטי, ביטוח חיים וכדומה.

   העובד יכול להיות מבוטח בפוליסות הללו במסגרת פוליסה אישית מטעמו, או במסגרת פוליסות קבוצתיות. הפוליסות הקבוצתיות יכולות להיות גם מטעם מקום עבודתו וזאת באמצעות הנהלת מקום העבודה שלו או ועד העובדים שלו.

   לסיכום, ככל שנפגעת בעת תאונת עבודה, דאג לזכויותיך, קיימים מספר גורמים שניתן לתבוע בנפרד או כמכלול והדבר יכול לסייע לך בטיפולים הרפואיים ובהכנסתך בעתיד חשוב להיוועץ בעורך דין לתאונות עבודה ולבחור את המסלול המתאים ביותר למקרה הספציפי שלך.

   *אין לראות בכל המופיע באתר Copyrightsite המלצה משפטית, חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכן או להסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף