Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
פנייה לייעוץ אישי  האם יש זכויות יוצרים על פורמט טלוויזיוני?

  הגנת זכויות יוצרים ניתנת כמעט על כל סוג של המצאה. החל ממוזיקה, ספרות אופנה ואומנות ועד לאפליקציות. עולה השאלה, האם ניתן לרשום זכויות יוצרים על המצאה של פורמט טלוויזיוני? אם כן, כיצד ניתן לעשות זאת? כל התשובות במאמר שלפניכם.

  תוכן עניינים

  האם ניתן להגן על פורמט טלוויזיוני בזכויות יוצרים?

  אכן, ניתן להגן על פורמט טלוויזיוני דרך רישום זכויות יוצרים, אולם ההגנה ניתן רק על דרך ביצוע הפורמט ולא עצם הרעיון.

  חוק זכויות יוצרים, שמעניק הגנה על יצירות שונות, מעניק הגנה גם לקולנוע וטלוויזיה.

  לפיכך, ניתן להגן על פורמט טלוויזיוני באופן בו העתקה עשויה לגרור תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים ולהוביל לקבלת פיצויים בגין ההפרה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   למרות זאת, וכפי שצוין קודם, ההגנה אינה ניתנת על הרעיון של התוכנית, שכן קונספט של תחרות בישול, שירה, או ביצוע משימות שונות על מנת לזכות בפרס מסוים הוא אינו קונספט חדשני שמזכה בהגנת זכויות יוצרים.

   ההגנה שמעניק החוק, נוגעת לאופן הביצוע של הפורמט הטלוויזיוני הכולל את הפקת התוכנית, הפרסים, את סוגי התחרויות שבפורמט וכדומה.

   כך, ניתן לעשות שימוש בחוקי הפורמט עצמו, כל עוד הפקת התוכנית תיעשה בצורה שונה מהפורמט הטלוויזיוני המקורי.

   כיצד ניתן להגן על פורמט טלוויזיוני?

   ניתן להגן על פורמט טלוויזיוני בשתי דרכים, בכפוף לכך שההגנה תינתן על ביטוי הרעיון ולא על עצם הפורמט עצמו:

   רישום הפורמט כיצירה ספרותית – לאור העובדה שההגנה שנותן חוק זכויות יוצרים אינה נוגעת לרעיון המופשט, אלא לאופן הביצוע הספציפי של התוכנית, ניתן לפרט בכתב את כללי המשחק, עיצוב מקומות הצילום, סוגי התחרויות, אופן בחירת המנצח וכדומה, ולקבל הגנה של זכויות יוצרים במסגרת הגנה על יצירה ספרותית.

   כמובן שיצירה זו נדרשת לעמוד בכל התנאים של יצירה ספרותית על מנת לקבל הגנה של זכויות יוצרים.

   רישום סימני מסחר – דרך נוספת לקבלת הגנה על אופן ביצוע הפורמט היא רישום סימני מסחר על רכיבים מסוימים בפורמט כגון סמלים מוכרים ייחודיים של הפורמט.

   באופן זה, שימוש בסמלים אלו ללא רשותו של היוצר ייחשבו להפרה, ועשויים לזכות בפיצויים.

   יש לציין, כי ההגנה על פורמט טלוויזיוני גם במסלולים אלו היא הגנה שאינה איכותית במיוחד, שכן ניתן לעקוף את הגנה זו על ידי עריכת שינויים קלים בפורמט, ורק כאשר התרחשה העתקה זהה עשויים להינתן סעדים.

   מתי פורמט טלוויזיוני יזכה להגנה של זכויות יוצרים?

   פורמט טלוויזיוני יזכה להגנה של זכויות יוצרים במסלולים שצוינו קודם, ובתנאי שמדובר בפורמט מוחשי שבא לידי ביטוי במציאות.

   הפסיקה בישראל מכירה בהבחנה שבין סקיצה ראשונית או רעיון אמורפי לבין פורמט טלוויזיוני שהוא מוחשי וזכאי להגנה משפטית.

   הכוונה בפורמט מוחשי, היא שהפורמט בא לידי ביטוי במציאות, הן על ידי הפקת פרקים ראשוניים והן על ידי העלאת הרעיון על כתב תוך פירוט מדוקדק הנוגע לאלמנטים בפורמט.

   חשוב לציין, כי במידה שהפורמט הטלוויזיוני הופק, הסיכויים שלו לקבל הגנה משפטית על פי חוק זכויות יוצרים גבוהה יותר.

   כיצד ניתן להפחית את הסיכוי להעתקה של פורמט טלוויזיוני?

   ניתן להפחית את הסיכוי להעתקה של פורמט טלוויזיוני גם על ידי חתימה על הסכמי סודיות עם גורמים שונים הקשורים להפקת התוכנית או שימוש בהגנות חוזיות ולא קנייניות על הפורמט.

   כלומר, עריכת הסכמים שונים הקשורים לפיתוח והפקת הפורמט. ההגנה החוזית היא אמנם הגנה חלשה יותר מהגנה קניינית, אך מדובר בצעדים שעשויים לסייע לכם למנוע העתקה.

   האם ניתנת הגנת זכויות יוצרים על פורמט טלוויזיוני בארה"ב?

   בארה"ב כמו במדינות נוספות בעולם, אכן ניתנת הגנת זכויות יוצרם מלאה על פורמט טלוויזיוני.

   הגנה זו ניתנת לאור העובדה שבארצות הברית קיימת אפשרות לרשום זכויות יוצרים על רעיונות מופשטים, זאת כמובן בתנאי שהרעיון עומד בדרישות החוק.

   זאת בשונה מהמצב בישראל, שלא מאפשר לרשום זכויות יוצרים, וכפי שהוסבר קודם, חוק זכויות יוצרים לא מספק הגנה על רעיון שאינו מוחשי.

   לסיכום, קבלת הגנה של זכויות יוצרים על פורמט טלוויזיוני היא לא פשוטה, וגם כאשר מתקבלת הגנה כזו, ניתן לעקוף אותה בקלות.

   לכן, במקרים אלו מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ והכוונה משפטית, על מנת לבחון את האפשרויות העומדות בפניכם להגנה על הפורמט שלכם בצורה המיטבית.

   *אין לראות בכל המופיע באתר זכויות יוצרים Copyrightsite המלצה משפטית, חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכן או להסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף