Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
פנייה לייעוץ אישי  זכויות יוצרים – זכויות בסיסיות לחלוטין

  חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו הפך את זכות הקניין לזכות עליונה בחשיבותה. 

  זכויות יוצרים – זכויות בסיסיות לחלוטין

  הקניין המוחשי תפס את מקומו הראוי בחברה שלנו משכולנו נעשה הכול בכדי להגן על ביתנו, על הרכב שלנו ועל כל נכס מוחשי יקר שיש לנו. משום מה, נושא של קניין רוחני נשאר מאחור וזכויות יוצרים לא קיבלו את ההכרה המגיעה להן כזכויות בסיסיות.

  כשאנו רואים סרט ב-dvd, לפני שהסרט מתחיל מופיעה אזהרה האוסרת עלינו להקרין את הסרט במקום ציבורי ולעשות בו שימוש מסחרי.

  תוכן עניינים

  דומה המצב גם כשאנו קונים ספר ובעמוד הראשון תופיע אזהרה שאל לנו להעתיק בשום דרך שהיא, חלק מן הספר וכי כל שימוש מסחרי בספר אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת מן המוציא לאור.

  הגבלות אלו נועדו להגן על זכויות יוצרים של יוצרי הסרט וכותבי הספר מפני שימושים בלתי הוגנים ביצירות הללו.

  אלו הגבלות שכל חברה מתוקנת צריכה להטיל על הציבור היות שזכויות יוצרים היא חלק חשוב מזכות הקניין שלנו והמדובר בזכויות בסיסיות לחלוטין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חשיבות ההגנה על זכויות יוצרים

   כפי שאמרנו, זכויות יוצרים הם חלק מזכות הקניין שכל אחד מאיתנו זכאי לה. ההגנה על זכויות יוצרים נועדה לתת לאומנים תמריץ ליצירה.

   הענקת התמריץ הזה חשובה לנו מאוד כחברה היות שכך אנו מעשירים את עולמנו. הרווח שביצירה איננו רק רווח של האומן עצמו אלא של החברה כולה.

   ללא הגנה על זכויות יוצרים, לא זאת בלבד שלא נעודד יצירה, אנו נדכא יצירה. ההגנה על זכויות יוצרים מוגבלת ליצירות מקוריות בלבד.

   ישנה ביקורת על ההגבלה הזאת אך אף אם זו מוצדקת, נדמה שעיקר ההגנה, החלק החשוב שבה מגולם בכל מקרה ביצירות מקוריות.

   זכויות יוצרים אל מול חופש המסחר

   אנו מבינים עתה את חשיבותן של זכויות יוצרים. אולם, כמו כל זכות אחרת, היא עלולה להתנגש עם זכויות אחרות ואינטרסים אחרים כגון האינטרס הציבורי לחשיפת היצירות ושימוש בהן.

   דיני זכויות יוצרים מתיימרים לאזן בין הזכויות המתנגשות כאשר יש הטוענים כי בכל הנוגע לחוק החדש של זכויות יוצר, אין המדובר באיזון אלא בהטיית כף המאזניים לטובת חופש המסחר ואי הגבלת השימוש.

   החוק החדש שנחקק ב-2007 ונכנס לתוקף בשנת 2008, שינה את המצב המשפטי לגבי זכויות יוצרים ואלה הם השינויים העיקריים:

   1.דרישת המקוריות והקיבוע – דרישת המקוריות לא הייתה ברורה כל כך בחוק הקודם אך עתה היא תופסת נתח אדיר בהגנה על זכויות יוצרים.

   בית המשפט לא יכניס יצירה תחת הגנת החוק אם לא השתכנע כי מדובר ביצירה מקורית.

   דרישת המקוריות אינה פוסלת כמובן לקיחת השראה מיצירות אחרות אך חשוב כי ליצירה יהיה את הייחודיות שלה וזו צריכה להיות חזקה מספיק בכדי להיקרא מקורית. היצירה המקורית צריכה להיות גם מקובעת בחפץ פיזי כלשהו.

   2.ביטול רף מינימאלי לפיצוי – בשל הקושי להוכיח את הנזק שנגרם עקב הפרת זכות יוצרים, קיימת אפשרות לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק. בחוק הקודם היה רף מינימאלי ומקסימאלי לסכומי פיצוי אך בחוק החדש בוטל הרף המינימאלי ונקבע רף מקסימאלי חדש של 100,000 ₪.

   לצד הביקורת על ביטול הרף המינימאלי, חייבים להכיר בכך כי הרף המקסימאלי לפיצוי הוא אינו סכום קטן בכלל ויש בו בכדי לספק פיצוי נאות לנפגע, במיוחד שמדובר בקבלת פיצוי ללא הוכחת נזק.

   3.רשימה פתוחה של שימושים מותרים – החוק החדש מכיל רשימה פתוחה של שימושים מותרים אשר אינם יהוו הפרת זכויות יוצרים. הרשימה בחוק הקודם הייתה רשימה סגורה בה אין יוצא ואין בה.

   למדנו על חשיבותן של זכויות יוצרים ועל ההגנה הניתנת להם. לצד הצורך לאזן בין זכות היוצר לזכות השימוש, נזכור כי יצירתו המקורית של אדם היא קניינו ויש לכבד את הזכות הזו ולא לפגוע בה עד כמה שניתן.

   *אין לראות בכל המופיע באתר זכויות יוצרים Copyrightsite המלצה משפטית, חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכן או להסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף