Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
פנייה לייעוץ אישי  זכויות יוצרים ואקו"ם

  שמעתם בוודאי על אגודת אקו"ם. מה היא עושה ומה הקשר בינה לבין זכויות יוצרים? אקו"ם היא אגודה של יוצרים, הפועלת לשמירה על זכויות היוצרים באמצעות גביית תמלוגים מגופים שונים.

  זכויות יוצרים ואקו"ם

  שמירה על זכויותיהם של יוצרים שונים, למשל, סופרים, מלחינים ומשוררים, משימוש בלתי הוגן ביצירותיהם, איננה קלה.

  תוכן עניינים

  זהו מאבק יומיומי, לשמירה על זכותם הקניינית, אשר מתנהל הן על ידי היוצרים עצמם באופן אישי והן על ידי אגודת אקו"ם (אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל).

  אקו"ם פועלת לקבלת תמלוגים מסודרים מגופים שונים המשתמשים ביצירות, והעברתם ליוצרים, בניכוי הוצאות תפעול האגודה.

  האגודה מטפלת ברישיונות ובגביית תמלוגים מכל הגופים הגדולים, למשל, ערוצי הטלוויזיה והרדיו, אתרי אינטרנט, הוצאות ספרים וכיו"ב.

  כך, חוסכת אקו"ם, את הצורך של כל גוף כזה, לפנות באופן אישי לכל יוצר והיא מעבירה את התמלוגים ישירות לאקו"ם, הדואגת להעברתם ליוצרים. במאמר זה נסביר מהן בעצם זכויות יוצרים, איזה חוק מגן עליהם בארץ ונרחיב עוד על עבודתה של אקו"ם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   זכויות יוצרים – מהן בעצם?

   ליוצר, זכויות יוצרים על יצירתו. זוהי זכות קניינית שמשמעותה היא כי לא ניתן להשתמש ביצירה של אותו יוצר, ללא הסכמתו. החריג לכך הוא שימושים מותרים, לגביהם אין צורך לקבל אישור.

   כל שימוש שאיננו לגיטימי ונעשה ללא הסכמת היוצר, מהווה הפרה של זכויות יוצרים. זוהי עוולה נזיקית, המקימה ליוצר, זכות תביעה נגד המפר. מהו שימוש אסור, אשר ייחשב להפרת זכויות יוצרים?

   1. שימוש שלא נכלל ברשימה: ככלל, כל שימוש שלא מופיע ברשימת השימושים המותרים בחוק, יכול להיות שימוש אסור, אלא אם יקבע אחרת בית המשפט.

   2. נעשה שלא בתום לב: נסיבות השימוש נעשו שלא בתום לב.

   3. הרווח כלכלי למשתמש: הפיק המשתמש רווח כלכלי משמעותי מן היצירה, סביר להניח כי יראו בשימוש זה, בכפוף גם לתנאים שלעיל, כהפרת זכויות יוצרים

   מה עושים במקרה של הפרת זכויות יוצרים? בפני היוצר, מספר אפשרויות משפטיות, לרבות הגשת תביעה כספית לפיצוי. על היוצר לפנות אל עו"ד זכויות יוצרים, לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי. כל סעד יינקט מכוחו של חוק זכויות יוצרים.

   איזה חוק מגן על זכויות יוצרים?

   דיני זכויות יוצרים מתבססים על חוק זכויות יוצרים, אשר תפקידו להגן על פגיעה בזכותם הקניינית של יוצרים, על יצירתם. הגנה זו נעשית באמצעות הטלת מגבלות על השימוש ביצירות, כאשר הכוונה היא למנוע שימוש שלא בתום לב, למטרות מסחריות, מצד המשתמשים.

   מטבע הדברים, החוק אינו מגן באופן אבסולוטי על זכויות יוצרים, אלא מאזן בין זכות היוצר על יצירתו, לבין זכות המשתמש, קרי, הזכות למסחר.

   אחד הסעיפים החשובים ביותר בחוק, שיש להכיר, הוא האפשרות של היוצרים הנפגעים, לתבוע את המפרים ולקבל פיצוי כספי ללא הוכחת נזק.

   עבודתה של אגודת אקו"ם

   לאקו"ם תפקיד חשוב בשמירה על זכויות יוצרים בישראל, שכן היא מרכזת את נושא התמלוגים מהגופים הגדולים, המהווים חלק ניכר מציבור המשתמשים ביצירות.

   אקו"ם מגנה למעשה על זכות הקניין של היוצרים שכן היא מונעת מקרים רבים של שימוש מסחרי ללא תשלום ביצירות היוצרים החברים בה. האגודה דואגת לגבות באופן מסודר תמלוגים מגופים שונים, כמו ערוצי טלוויזיה, רדיו, אתרי אינטרנט, הוצאות ספרים ועוד.

   סכומי התמלוגים מחולקים ליוצרים, בניכוי ההוצאות הדרושות לתפעול אקו"ם. כיצד יודעת האגודה, את כמות השימושים שנעשו ביצירות? היא מקבלת ממרבית המשתמשים, דיווחים ובהתאם להם, גובה את התמלוגים.

   במקרים בהם לא מתקבל דיווח מדויק, מבצעת האגודה דגימות סטטיסטיות.

   אגודת אקו"ם מסייעת ליוצרים החברים בה, לשמור על זכותם הקניינית על יצירתם. האגודה עושה זאת על ידי ריכוז גביית התמלוגים מגופים גדולים המשתמשים ביצירות ובהעברת התמלוגים ליוצרים.

   כאשר יוצר נפגע משימוש בלתי חוקי ביצירתו, הוא רשאי לנקוט באמצעים משפטיים שונים נגד המפר, לרבות הגשת תביעת זכויות יוצרים.

   *אין לראות בכל המופיע באתר זכויות יוצרים Copyrightsite המלצה משפטית, חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכן או להסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף