Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
פנייה לייעוץ אישי  זכויות יוצרים בצילום

  עם השתלטותן הבלתי נמנעת של המצלמות הדיגיטליות וההכלאה בין פלאפונים למצלמות, נדמה שבכל מקום ובכל זמן מצלמים. 

  זכויות יוצרים בצילום

  מגמה זו מעלה את שאלת זכויות היוצרים על הצילומים. האם תמונה נחשבת ליצירה המזכה את בעליה בזכות יוצרים ומכך זכאית היא להגנה מכוח חוק זכויות יוצרים? וכן למי שייכת הזכות, לצלם? או למי שהזמין את הצילום?

  תוכן עניינים

  ההסדר החוקי על פי חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007

  ההסדר החוקי על פי חוק זכויות יוצרים החדש, משאיר את ההסדר החוקי הקודם, ביחס להכרה בצילום כנושא זכויות יוצרים, ומגדירו כ"יצירה אומנותית".

  מכאן, שעל פי חוק זכויות יוצרים צילומים חוסים תחת הגנת החוק.

  צילומים מקורים הנם צילומים שנחשבים ליצירה אומנותית כאמור בסעיף ההגדרות וכן בסעיף 4(א)(1) לחוק זכויות יוצרים, ומכאן שאין לעשות בהם שימוש בלא היתר מבעל הזכות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   יש להדגיש, כי בתי המשפט הכירו גם בצילום שאינו עומד בסטנדרטים אומנותיים, כצילום שחוסה תחת הגנת זכות יוצרים מכוח החוק, ובלבד שיש בו מעט מן המקוריות.

   (ת"א (ת"א) 24478/87 עוזי קרן נ' יפתח שביט, פ"מ תשנ"א (א) 139).

   ברוח זו פסקה כב' השופטת מארק-הורנצ'יק, בקובעה כך: "כל צילום מהווה מושא ראוי לזכות יוצרים. אין צילום – ויהא הפשוט ביותר, אשר אינו מושפע מאישיותו של המצלם.

   בכל צילום יש מידה מספקת של מקוריות. גם צילום שהוא נפוץ, שצולם אינספור פעמים, עדיין יש לו יחוד משלו, פרי כשרונו של הצלם הספציפי שצילם אותו.

   די במידה מינימאלית של מקוריות בצילום כדי שיהיה מוגן בזכות יוצרים" (ת"א (ת"א) 31376/05 ויינברג אמיר נ' ויסהוף אליעזר (ניתן ביום 19.9.06).

   עומד לרשותכם פורום זכויות יוצרים של אתר הפורומים המשפטיים לכול שאלה וסוגיה בזכויות יוצרים.

   הבעלים הראשון של זכויות היוצרים בצילום על פי ההסדר החוקי החדש

   סעיף 35(א) לחוק זכויות יוצרים מחיל את הוראותיו כל סוגי היצירות המוגנות מכוח החוק, וקובע, כי הבעלים הראשון של יצירה שהוזמנה, הנו היוצר. אלא אם הוסכם אחרת, במפורש או במשתמע, בין היוצר למזמין היצירה.

   באשר לצילומים, הוראות הסעיף קובעות, כי הצלם הוא הוא הבעלים ולו שייכות זכויות יוצרים. בהוראה זו השוו את מעמדו של הצלם לזו של הסופר שזכותו על הספר שחיבר, אינה מוטלת בספק.

   עם זאת, יש לשים לב להוראות המעבר בחוק זכויות יוצרים, הקובעות בסעיף ט', כי ההסדר החוקי הקבוע בחוק הקודם, הוא זה שיחול על צילומים שנוצרו עד ליום 25.05.08.

   שאלת הבעלות על זכויות היוצרים בצילום אירוע פרטי

   בעת אירוע משפחתי, חתונה, בר מצווה או כל אירוע פרטי אחר שהחוגגים אותו מבקשים לתעדו, עולה שאלת הבעלות על התמונות.

   שאלה זו מתחדדת מקום שהצלם המיועד הנו איש מקצוע אשר משתמש בכישרונו ובניסיונו בכדי לתעד את האירוע, וכן לאור הוראותיו המפורשות של סעיף 35(א) לעיל הקובע את זכותו של היוצר על צילומיו.

   אם כן, למי שייכות זכויות היוצרים בצילומים בעת אירוע פרטי?

   סעיף 35 (ב) לחוק זכויות יוצרים עונה על שאלה זו , בקובעו כך:

   "35(ב). ביצירה שהיא דיוקן או צילום של אירוע משפחתי או של אירוע פרטי אחר, שנוצרה לפי הזמנה, הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה הוא המזמין, אלא אם כן הוסכם אחרת."

   הסעיף קובע חריג לזכות היוצר ביצירתו, בקובעו, כי מזמין הצילומים הוא הבעלים לו שייכת זכות היוצרים בצילומים, ובלבד שהמדובר באירוע פרטי או משפחתי.

   *אין לראות בכל המופיע באתר זכויות יוצרים Copyrightsite המלצה משפטית, חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכן או להסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף