Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
פנייה לייעוץ אישי  זכויות יוצרים במסלולי טיול

  במאמר נבחן האם יש מקום להכיר במסלולי טיול כיצירה מוגנת, מפני העתקה והפרה, מכוח חוק זכויות יוצרים. כן נבחן האם מסלולי טיול עומדים בדרישת המקוריות, ובאילו תנאים ניתן יהא להכיר בקיומה של זכות יוצרים.

  זכויות יוצרים במסלולי טיול

  תוכן עניינים

  זכויות יוצרים – כללי

  סעיף 4 לחוק זכויות יוצרים, 2007 קובע, כי חוק זכויות יוצרים יחול אך על היצירות הבאות, בהן: יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוסיקלית, לרבות תקליט.

  עוד קובע הסעיף כי יצירות אלו יחסו תחת הגנת חוק זכויות יוצרים, ובלבד שהינן יצירות מקוריות המקובעות באופן מוחשי כלשהו.

  לאור הקדמה זו, המפרטת את תנאי הסף להכרה בזכות יוצרים ככזו, נבחן האם ניתן להכיר במסלולי טיול כיצירה המוגנת, מפני העתקה והפרה, על פי חוק זכויות יוצרים?

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם קיימות זכויות יוצרים במסלולי טיול?

   שאלה זו התבררה לאחרונה בבית משפט לתביעות קטנות ולאחר מכן נבחנה מחדש בבית המשפט המחוזי, כאשר בשתי הערכאות המשפטיות הגיעו השופטים לתוצאה זהה.

   (ברע 682/07 ארז הרנשטט נ' חולית סיורי מדבר בע"מ ואח' (פורסם בנבו. ניתן ביום 22.7.2008)).

   בפסק הדין דובר בתובע, שבמקצועו הנו בעל חברה לטיולי ג'יפים, אשר באתר האינטרנט שלו פרסם שלושה מסלולי טיול.

   לטענתו, הנתבעת, חברה שעיסוקה כשל התובע, הפרה את זכות היוצרים שלו בהעתיקה מסלולי טיול, כך לטענתו, כפי שהתפרסמו באתר האינטרנט.

   בית המשפט לתביעות קטנות ואחריו בית המשפט המחוזי, פסקו בעניין זה, כי מסלולי טיול אינם חוסים תחת הגנת חוק זכויות יוצרים,

   שכן אין המדובר ביצירה מקורית: לא בכל האמור לתוואי מסלולי טיול, שאינם פרי המצאתו של התובע מתוקף היותם, ולא בסגנון הכתיבה, שאינו ייחודי לתובע.

   לאור זה, נפסק כי לא מתקיימת דרישת המקוריות ולכן אין לתובע זכויות יוצרים במסלולי הטיול שפרסם.

   בית המשפט המחוזי הוסיף, כי אף אם ניתן להצביע על מספר ביטויים שדומים בניסוחם ובסגנונם לזה של התובע, אין בכך די.

   וגם אם נצא מנקודת הנחה, כי המדובר בהעתקה, הרי שחוק זכויות יוצרים אינו אוסר באופן גורף על כל העתקה שהיא, אלא רק על העתקה המפרה זכויות יוצרים, על פי תנאי החוק.

   כך, רעיון אינו מוכר כזכות יוצרים ומשכך אינו זכאי להגנה מפני הפרה, זאת להבדיל מביטוי ייחודי , שכן זוכה להגנה מכוח החוק. יחד עם זאת, הוסיף בית המשפט המחוזי,

   כי לעיתים קו הגבול המפריד בין ביטוי, המוכר כזכות יוצרים, לבין רעיון, שאינו מוכר כאמור, אינו חד מספיק.

   בית המשפט המחוזי פסק, כי בכדי שתיאור מסלולי טיול יוכר כראוי להגנה מכוח חוק זכויות יוצרים, עליו להתאפיין בייחודיות, ולהוכיח שהנו תוצר של השקעה ומאמץ מצד המחבר,

   ומשלא הוכח כאמור, לא מתקיימת דרישת המקוריות ולכן, מסלולי הטיול נשוא התביעה, לא יזכו להגנה מכוח החוק.

   סיכומו של עניין

   בנסיבות פסק הדין המוזכר לעיל, לא הוכרו מסלולי טיול כראויים לזכות בהגנה שמעניק חוק זכויות יוצרים, זאת מאחר והיתה חסרה בהם דרישת המקוריות.

   מכאן, ניתן ללמוד שעל מנת שמסלול טיול יוכר כזכות יוצרים, המזכה בהגנה מפני הפרה והעתקה, יש להקפיד על ניסוח ייחודי ואישי, תוך השקעת מאמץ בסגנון כתיבה מקורי.

   התווית מסלול תוך אימוץ תיאורים גיאוגרפים 'יבשים' ותו לא, לא תזכה את מחברה בהגנה משפטית מכוח חוק זכויות יוצרים. לעומת זאת, תיאורים גיאוגרפים והתווית מסלולים,

   וביניהם שיבוץ חוויות אישיות, המלוות בסגנון כתיבה ייחודי ומקורי, יזכה את מחברו, ככול הנראה, בהגנה מכוח חוק זכויות יוצרים, ובדרך זו יוכל למנוע ממתחרים לעשות שימוש בכתביו אלה

   לעניין זה, יש לדעת, כי הדרישה לייחודית ומקוריות אינה מציבה רף גבוה במיוחד של כשרון ויצירתיות, וכל שנדרש הוא ערך מוסף משל המחבר עצמו וסגנון מקורי.

   *אין לראות בכל המופיע באתר Copyrightsite המלצה משפטית, חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכן או להסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף