Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
פנייה לייעוץ אישי  זכויות יוצרים באפליקציות (מדריך משפטי)

  אפליקציות, בדומה ליצירות נוספות אחרות כגון שירים, אומנות ואופנה, נכנסות תחת הגדרת קניינו הרוחני של אדם. ככאלה, יש באפשרותו של יוצר האפליקציה להגן על יצירתו באמצעות רישום זכויות יוצרים, בכפוף לכך שהאפליקציה עומדת בתנאים מסוימים.

  מהם התנאים לרישום זכויות יוצרים באפליקציות? מדוע חשוב לרשום זכויות יוצרים ומתי יהיה ניתן לתבוע בגין הפרת זכויות אלה? כל זאת ועוד במאמר שלפניכם.

  תוכן עניינים

  מהם התנאים להגנה על זכויות יוצרים באפליקציות?

  החוק קובע כי על מנת שאפליקציה תזכה להגנה של זכויות יוצרים, עליה לעמוד בשני תנאים מצטברים:

  1. מקוריות היצירה – על האפליקציה, כמו כל יצירה אחרת, להיות מקורית.

  הדרישה כי האפליקציה תהיה מקורית, היא לוודא כי אכן מדובר ברעיונו ופועלו של היוצר, וכי האפליקציה אינה מועתקת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חשוב לציין, מסביר עו"ד אריאל דובינסקי כי ניתן ליצור בהשראת יצירה אחרת שכבר קיימת, והדרישה למקוריות נוגעת לכך שהאפליקציה תהיה שונה מספיק בבסיס שלה, על מנת שתחשב כיצירה מקורית וחדשה.

   1. קיבוע היצירה – הכוונה בקיבוע היצירה היא שהרעיון בא לידי ביטוי בעולם המציאות, ולא נשאר רק רעיון במוחו של היוצר.

   כלומר, התנאי השני להגנה של זכויות יוצרים על אפליקציה היא שהרעיון יהיה ממשי ויבוא לידי ביטוי באמצעות כך שהיוצר יעלה על הכתב את האפליקציה כקוד מקור.

   מתי ניתן לתבוע בגין הפרת זכויות יוצרים באפליקציה?

   ניתן לתבוע בגין הפרת זכויות יוצרים במקרים בהם אדם עשה שימוש שאינו הוגן או שימוש שהניב לו רווחים כספיים באפליקציה שרשומה תחת זכויותיו של יוצר אחר.

   החוק מגדיר מהו שימוש שאינו הוגן או חוקי ביצירה של אדם אחר, וקובע מספר פעולות ספציפיות בגינן יהיה באפשרותו של יוצר האפליקציה להגיש תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים.

   פעולות אלו כוללות לדוגמא העתקה, פרסום, שידור והשכרה לאחרים ללא קבלת רשות באופן מפורש מבעל היצירה.

   במסגרת התביעה שיכול היוצר להגיש על שימוש בלתי חוקי באפליקציה שהוא יצר, עשויים להתקבל סעדים שונים מטעם בית המשפט כגון צו מניעה שיוביל להפסקת השימוש באפליקציה ופיצוי כספי שיינתן בגין הנזקים הכלכליים שנגרמו ליוצר.

   כיצד רושמים זכויות יוצרים על אפליקציות?

   ניתן לרשום זכויות יוצרים על אפליקציות במספר דרכים, כאשר הבחירה באופן הרישום תלויה לאופי האפליקציה.

   כך לדוגמא, במקרים בהם האפליקציה אכן מהווה יצירה מקורית, אך הבסיס שלה הוא מוכר, ידוע והאפליקציה אינה מהווה פריצת דרך, ניתן להגן עליה באמצעות הגנת זכויות יוצרים.

   הגנה זו מתבצעת דרך הפקדת זכויות יוצרים בישראל ורישום זכויות יוצרים אצל רשם זכויות היוצרים בספריית הקונגרס בארצות הברית.

   דרך נוספת להגן על אפליקציה, היא באמצעות פורמט זכויות יוצרים בינלאומי.

   פורמט זכויות יוצרים בינלאומי מאפשר רישום זכויות יוצרים על אפליקציה בפרק זמן קצר יחסית, שכן מדובר במסמך משפטי בינלאומי שמאושר בבית המשפט במקרים המתאימים ומקבל תוקף נוטריוני.

   בנוסף לרישום זכויות היוצרים על אפליקציות בדרכים שפורטו לעיל, יש לבצע גם רישום סימן מסחרי על שם האפליקציה ועל הלוגו שלה.

   מדובר בסוג רישום זכויות יוצרים שונה, ורישום סימן המסחר מונע מאחרים לבצע העתקה של שם האפליקציה או של הלוגו שלה.

   למה חשוב לרשום זכויות יוצרים באפליקציות?

   חשוב לרשום זכויות יוצרים באפליקציות כיוון שזוהי הדרך היחידה להבטיח כי תוכלו לתבוע אדם אחר שעשה שימוש ביצירה שלכם.

   כפי שצוין קודם, במידה שאדם אחר השתמש ברעיון שלכם, תוכלו לקבל פיצוי כספי ולמנוע ממנו שימוש נוסף ביצירה על ידי צו בית משפט.

   אולם במידה שלא הגנתם על היצירה באמצעות רישום זכויות יוצרים, אין כל פסול בשימוש ביצירה שלכם.

   רישום זכויות יוצרים זוהי ההגנה היחידה הקיימת לאפליקציה שיצאה אל השוק, שכן היא מעניקה ליוצר את הבלעדיות והזכויות על השימוש ביצירה וכך גם על הרווח הכספי שניתן להפיק ממנה.

   לסיכום, חשוב לבצע רישום זכויות יוצרים בהקדם האפשרי וזאת על מנת למנוע שימוש בלתי הוגן באפליקציה שהיוצר עמל עליה רבות על מנת לממש את הרעיון שבמוחו ולהפוך אותו למציאות.

   מומלץ לפנות לעורך דין המומחה בקניין רוחני שיסייע לכם ברישום הזכויות על האפליקציה, זאת על מנת לפעול באופן המהיר והיעיל ביותר לרישום הזכויות ובכך להגן על היצירה שלכם ולתבוע סעדים במקרים של שימוש ללא הסכמתכם.

   *אין לראות בכל המופיע באתר Copyrightsite המלצה משפטית, חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכן או להסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף