Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
פנייה לייעוץ אישי  הגנה על מוניטין מפני גניבת עין (מדריך משפטי)

  כאשר עסק מסוים מייצר ומשווק מוצר מועתק, תוך שימוש במוניטין של המותג המקורי, עשויות להיות לכך השלכות כלכליות כבדות משקל על היוצר המקורי שעמל קשות על יצירתו.

  במקרה כזה, בהתקיים תנאים מסוימים, יש באפשרותו של יוצר המותג המקורי להגיש תביעה בגין עוולת גניבת עין.

  תוכן עניינים

  המאמר שלפניכם יסייע לכם להבין מהי גניבת עין, כיצד מוכיחים כי היוצר המקורי הוא אכן בעל מוניטין חיובי בשוק ואיך אפשר למנוע מראש שימוש במוניטין כחלק מגניבת עין.

  מהי גניבת עין?

  גניבת עין היא עוולה מסחרית, המתייחסת למצב בו אדם או עסק מעתיקים מוצר או מותג ומשווקים אותו באופן שמטעה את הציבור לחשוב שהמוצרים המועתקים מזוהים עם החברה המקורית.

  גניבת עין מתייחסת לפעולותיו של המעתיק, המעידות על ניסיון להשתמש במוניטין שצבר בעל המותג המקורי, על מנת להטעות את הציבור ולהביא אותו לקניית המוצרים המועתקים במחשבה שמדובר במוצר המקורי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   שימוש במוניטין שמביא להטעיית הציבור עשוי לבוא לידי ביטוי במספר דרכים כגון שימוש בסימן המוכר של המותג, שימוש בשם של המותג, שימוש בתוכן או בתמונות שמפרסם המותג או טענות שווא הקשורות לקשר עסקי שבין המותג המקורי למותג המועתק.

   על מנת להוכיח כי מתקיימת עוולת גניבת עין, התובע נדרש להוכיח שני יסודות מצטברים: מוניטין וחשש להטעיית הציבור.

   כיצד מוכיחים קיומו של מוניטין בגניבת עין?

   כשמדברים על הוכחת קיומו של מוניטין, על התובע להוכיח שהלקוחות מצליחים לזהות בקלות את המותג המקורי, ומצליחים לשייך אותו לעסק.

   במידה שהיוצר המקורי השתמש בסימן מסחרי או בשם המותג לאורך זמן ובמספר מוצרים של החברה, קל יותר להוכיח מוניטין שנצבר.

   קיומו של מוניטין ניתן להוכיח במספר דרכים כגון עריכת סקרים, הוכחת חיקוי והעתקת המוצר או המותג. נהוג להבחין בין שני סוגי מוניטין: הראשון מתייחס למוניטין שצבר היצרן עצמו, כך שמוצריו קלים לזיהוי על ידי הלקוחות ותדמית המוצרים חיובית לאור תדמיתו החיובית של היצרן.

   הסוג השני מתייחס למוניטין שצבר המוצר עצמו, כך שהיצרן לא בהכרח מוכר בקרב הלקוחות אך תדמית המוצרים היא חיובית להפליא וציבור הלקוחות יזהה את המוצר גם מבלי לזהות את היצרן.

   כיצד קובעים כי קיימת סכנת הטעיה בגניבת עין?

   בית המשפט קובע כי קיימת סכנת הטעיה בגניבת עין בהתאם ל-3 מבחנים:

   מבחן המראה והצליל – בית המשפט יבחן האם חזותם של המוצרים דומים באופן שעשוי ליצור הטעיה בקרב ציבור הלקוחות.

   מבחן סוג הסחורה וסוג הלקוחות – בית המשפט ייבחן האם המוצר או המותג פונה לסוג לקוחות ספציפי, והאם זהות הלקוחות שרוכשים את המוצר עשויה להשפיע על הסיכוי להטעיה.

   כלומר, במידה שלקוחות המותג הם סוג לקוחות ספציפי, סביר להניח כי הם יוכלו להבחין בקלות האם מדובר במוצר המקורי או בחיקוי, ולכן החשש להטעיה פוחת.

   מבחן נסיבות העניין – בית המשפט ייבחן האם בנסיבות הספציפיות של המקרה, סביר להניח כי ציבור הלקוחות יטעה בנוגע למוצר? מדובר במבחן השכל הישר.

   על פי תוצאות 3 מבחנים אלו, בית המשפט יכריע האם קיים חשש להטעיה.

   כיצד ניתן להגן על מוניטין מפני גניבת עין?

   במקרה של גניבת עין, לא ניתן להגן מראש על מוניטין, זאת בשונה ממקרים שניתן ליצור הגנה משפטית על מוצר מסוים כגון רישום פטנט, מדגם וכדומה. עוולת גניבת העין, היא עוולה שמזכה בפיצוי כספי וסעדים נוספים אם וכאשר התבצעה העוולה.

   כלומר, קשה למנוע שימוש במוניטין, אך עם זאת, ישנם מספר צעדים שיסייעו לכם להוכיח את המוניטין שלכם במידה שתתקלו בגניבת עין.

   צעדים אלה כוללים רישום סימן מסחרי, רישום מדגם או פטנט, ורישום זכויות יוצרים במקרים המתאימים.

   כל אלו, עשויים לסייע לכם להוכיח כי הנכם בעלי מוניטין הקשור למותג שלכם, ולהעלות את סיכויי התביעה.

   לסיכום, לאור העובדה כי לא ניתן למנוע מראש גניבת עין, אלא רק לזכות בסעדים מבית המשפט, חשוב לפנות לקבלת ייעוץ וליווי משפטי מקצועי.

   כפי שהוסבר, לא פשוט להוכיח כי התבצעה עוולה של גניבת עין, שכן לפעמים קיים קושי להוכיח כי המותג המקורי אכן בעל מוניטין. לכן, עורך דין מנוסה ובקיא בתחום עשוי לסייע לכם להצליח בתביעה במקרה שאכן התבצעה נגדכם עוולת גניבת עין.

   *אין לראות בכל המופיע באתר זכויות יוצרים Copyrightsite המלצה משפטית, חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכן או להסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף