Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
פנייה לייעוץ אישי  הפרת זכויות יוצרים – סימן מסחר

  בפסק דין שהתקבל לאחרונה התבררה השאלה האם צורתו התלת-ממדית של מוצר, כשירה להירשם כסימן מסחר? 

  הפרת זכויות יוצרים - סימן מסחר

  בית המשפט הפך את פסק דינו של בית המשפט המחוזי וענה על שאלה זו בחיוב בקובעו, כי גם עיצובו החיצוני של טובין, יכול להירשם כסימן מסחר. זאת בתנאי, שצורת הטובין ייחודית וצברה לעצמה מוניטין בשוק לזיהוי הטובין, ושאין מקורה בטעמים אסתטיים ופונקציונאליים גרידא.

  תוכן עניינים

  סימן מסחר מהו?

  מטרתו של סימן מסחר הוא לאפשר לציבור הלקוחות לזהות את המוצר עם היצרן שלו. בכך יכול היצרן לייחד ולבדל את מוצריו ממוצרים אחרים ולמנוע הטעייה.

  עד לאחרונה, סימן מסחר מזהה ומבדל את המוצר ממוצרים של יצרנים אחרים הקיימים בשוק, היה באמצעות סימן מסחר מילולי, סימן מסחר על שמות דו-מימדית, כגון איש השרירים של מולטילוק/רב בריח,

  או דמות תלת מימדית דוגמת היגואר המזוהה עם רכב מסוג יגואר, ואף דמות דלת מימדית של אריזה כגון אריזת בקבוק קוקה קולה. השאלה היא האם ניתן להרחיב את ההגנה של סימן מסחר תלת מימדי גם למוצר עצמו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   פסיקה תקדימית המרחיבה את ההגנה מפני הפרת זכויות יוצרים

   בית המשפט העליון בפסק דין תקדימי, הרחיב את ההגנה על של סימני המסחר, וקבע כי בהתקיים תנאים מספר, יזכה בעל סימן המסחר להגנה גם על צורתו החיצונית של הטובין,

   באמצעות סימן מסחר תלת ממדי (ע"א 11487/03 ‏‏August Storck KG‏ נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ (פורסם בנבו. ניתן ביום 23.3.08).

   כאמור, בטרם ניתן פסק הדין, רווחה ההלכה, כי ניתן לרשום סימן מסחר על הלוגו הדו-מימדי של הטובין ובתנאים מסוימים גם על אריזתו התלת מימדית.

   בכל הנוגע להגנה על צורתו החיצונית של הטובין עצמו, היה צורך לרושמה כמדגם. פסיקה תקדימית זו המאפשרת, בהתקיימותם של תנאים מסוימים, הגנה על צורתו החיצונית של הטובין כסימן מסחר,

   נותנת, למעשה, לבעל סימן המסחר הגנה שאינה מוגבלת בזמן על צורת הטובין בכפוף לתשלום אגרה (זאת להבדיל מרישום צורת הטובין כמדגם המוגבלת ל-15 שנה לכל היותר).

   בפסק הדין תבעה יצרנית הממתק "טופיפי" (שבצורתו מזכיר בלוט) יצרנית מזון, אשר לטענתה העתיקה תוך הפרת סימן מסחר, את צורת הממתק וכן את אריזתו.

   הממתק "טופיפי" היה רשום כסימן מסחר, כאשר צורפו שלושה צילומים של הממתק מזוויות שונות.

   בית המשפט המחוזי, דחה את התביעה בגין הפרת סימן מסחר וקבע, כי סימן המסחר המופיע בבקשה שהוגשה, הנו דו ממדי ואינו מגן על צורת הממתק התלת מימדית, שכן צורתו של זה אינה כשירה להירשם כסימן מסחר ולכן אין מניעה מלהעתיקה.

   בית המשפט העליון הפך את פסק דינו של בית המשפט המחוזי וקבע, כי בכדי לרשום סימן מסחר תלת-מימדי, דורשות תקנות סימני המסחר ציור או תמונה דו מימדית של דמות הסימן, כך שניתן יהיה להבחין בסימן מכל צדדיו.

   הצילומים שצורפו עונים על דרישה זו.

   בית המשפט העליון הוסיף ,כי בתקנה 15(1) לתקנות סימני מסחר, בה קבועים הקריטריונים לרישום סימן מסחרי, לא קיימת דרישה לרישום הערה בדבר היות סימן המסחר תלת ממדי.

   עם זאת, ראוי כעניין של מדיניות שיעשה כן, בכדי למנוע אי וודאות באשר למהות הסימן ולמנוע ספקות.

   התנאים להגנה מפני הפרת זכויות יוצרים על די רישום סימן מסחר לצורת הטובין

   מטעמים של מדיניות, קבע בית המשפט העליון, כי אין להכיר בכשרות לרישום צורה תלת ממדית כסימן מסחר, כאשר צורה זו בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונאלי,

   מנגד יכירו ברישום סימן מסחר מקום בו מדובר בצורה תלת ממדית המבדלת ומייחדת את המוצר וכי אין לה משמעות אסתטית או פונקציונאלית משמעותית.

   בית המשפט הוסיף וקבע, כי העובדה שניתן לקבל הגנה מפני הפרת זכויות יוצרים, באמצעות דינים אחרים, דוגמת, דיני המדגמים או הפטנטים, אינה מהווה מניעה להגן מכוח דיני סימני המסחר,

   כאשר המטרות שעומדות ביסודם שונות: בעוד דיני המדגמים נועדו ליתן הגנה על עיצוב תעשייתי מקורי וייחודי, סימני המסחר נועדו להגן על מוניטין של מוצר או עסק.

   *אין לראות בכל המופיע באתר זכויות יוצרים Copyrightsite המלצה משפטית, חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכן או להסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף