Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
פנייה לייעוץ אישי  הפרת זכויות יוצרים במשחקים

  הפרת זכויות יוצרים במשחקים

  תוכן עניינים

  קיומה של זכות יוצרים

  בטרם נדון בשאלת קיומה של זכות יוצרים, יש לשאול מהי, למעשה זכות יוצרים? ומי זכאי לתרופה בשל הפרתה?

  אם כן, זכות יוצרים הנה זכותו של יוצרה להיות היחיד שיעשה בה שימוש, או שייתן רשות להשתמש בה לאחר.

  זכות יוצרים, כקבוע בחוק, הנה זכות הבאה לאסור שימוש על ידי מי שאינו מורשה לכך, אלא בהסכמת היוצר, או מי שהיוצר הסמיך לכך.

  סעיף 11 לחוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007, קובע, כי מהותה של זכות היוצרים ביצירה היא הזכות הייחודית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה, אחת או יותר, על פי טיבה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הסעיף מונה את הפעולות המותרות, והן: העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, שידור, העמדת היצירה לרשות הציבור, עשיית יצירה נגזרת, והשכרה. הכול כאמור בחוק ולפי טיבה של היצירה המוגנת מפני הפרת זכויות יוצרים.

   אילו יצירות מוגנות מפני הפרת זכויות יוצרים?

   חוק זכויות יוצרים מחיל את הגנתו על יצירות שונות, המוגדרות בחוק זכויות היוצרים על פי אופיין וטבען. כך מוגנות יצירות ספרותיות, כמו ספרים, חוברות, מאמרים, וכו'.

   כך נכללה בחוק החדש גם תוכנת מחשב, והוגדרה כיצירה ספרותית הזכאית להגנה מכוח החוק.

   כמו כן, מוגנות מכוח החוק יצירות אומנותיות, כמו, ציורים, דברי אומנות, פסלים, עיצוב ואדריכלות, כך גם עיצוב אתר באינטרנט ייחשב ליצירה מוגנת.

   יצירות דרמטיות, אף הן מוגנות מכוח החוק וכוללות, מחזות, יצירה כוריאוגרפית, קולנוע וכיוצא באלה. כן מוגנות מפני הפרת זכויות יוצרים גם יצירות מוסיקליות.

   התנאים המוקדמים להגנה מפני הפרת זכויות יוצרים

   לא כל יצירה מוסיקלית/ספרותית/אומנותית/מוסיקלית תהא אוטומטית יצירה מוגנת בזכויות יוצרים מכוח היותה כזו. לשם כך נדרשת היא לעמוד במספר קריטריונים.

   ראשית צריכה היא להיות יצירה מקורית ועצמאית (תנאי זה אינו דורש מידה רבה של ייחודיות ומטרתו היא למנוע הגנה על יצירה מועתקת).

   שנית היצירה צריכה להיות מקובעת באופן כלשהו, כך, שניתן יהא להוכיח את קיומה, בכתב, בווידיאו או באופן מוחשי אחר. יצירה שנותרה בראשו של היוצר, אינה יצירה החוסה בהגנה מכוח החוק, ויש צורך לקבע אותה באופן חיצוני כלשהו.

   הפרת זכויות יוצרים במשחק

   שאלת קיומה של זכות יוצרים במשחק תיבחן על ידי הפרטה של רכיבי המשחק לפרטי פרטים.

   יש לדעת כי משחק כמכלול אינו מהווה יצירה מוגנת בזכויות יוצרים על פי הגדרתה בחוק זכויות יוצרים (שכן הוא אינו עונה להגדרות: יצירה ספרותית, אומנותית דרמטית או מוסיקלית) אולם, מרכיביו השונים של המשחק, הם יהיו ראויים להגנה מפני הפרת זכויות יוצרים.

   ב-ת"א 9678/05 ‏חב' בתימו בע"מ נ' ‏ARRABON -HK- limited‎ (ניתן ביום 03.08.08) חזר בית המשפט על קביעתו של בית המשפט קמא,

   בקובעו כי "מרכיבים שונים במשחק ראויים להגנת זכות יוצרים והם: אריזת המשחק, מארז הפלסטיק, הכרטיסיות, והמעגל החשמלי. בית המשפט קבע כי רכיבים אלה ראויים להגנת זכות יוצרים בהיותם "יצירה ספרותית" או "יצירה אומנותית"…".

   בפסיקת בתי המשפט נקבע, כי יש לראות בהעתקתם של כל אחד מרכיביו השונים של המשחק, הפרת זכויות יוצרים עצמאית ונפרדת.

   בית המשפט יבחן האם בוצעה הפרת זכויות יוצרים על ידי בחינת שני המשחקים (המקור והמועתק) בשים לב לקווי הדמיון והשוני בין רכיבי המשחקים ומתוך השוואה למשחקים אחרים הקיימים בשוק.

   בנסיבות בהן יימצא כי קיים דמיון רב בין המשחקים והשוני בהם טפל ולא מהותי, וכן יוכח כי הייתה גישה למשחק המקורי , ניתן יהא לקבוע, כי היצירה המקורית הועתקה ושבוצעה הפרת זכויות יוצרים.

   *אין לראות בכל המופיע באתר Copyrightsite המלצה משפטית, חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכן או להסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף