Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
פנייה לייעוץ אישי  זכויות יוצרים – דע מהן זכויותיך!

  אתר זכויות יוצרים מעמיד לרשות ממציאים, אנשי שיווק, אנשי עסקים, יוצרים, אמנים או לכל מי שיש לו רעיון מקורי או סוד מסחרי את הכלים המשפטיים הנדרשים על מנת להגן על הקניין הרוחני שלו ועל זכויות היוצרים שלו.

  תוכן עניינים

  השירות המשפטי על ידי עורכי הדין באתר – ניתן בתחומים הבאים:

  • הדרך המתאימה ביותר להגנה על קניין רוחני, ובכלל זה זכויות יוצרים, סימן מסחר וסודות מסחריים.
  • הליכים משפטיים בבית המשפט במקרה של הפרת זכויות יוצרים (גם כתובעים וגם כנתבעים).
  • התמודדות עם העתקת מוצרים, עיצובים, לוגו או שמות מסחריים.
  • הסכמים למכירת זכויות, העברת זכויות והסכמי רישיון בנוגע לזכויות.
  • הסכמי סודיות ומניעת תחרות.
  • גניבת מוניטין והטעיה.
  • גניבת עין.
  • הגנה על דומיין, העתקת דומיין ותפיסת דומיין על ידי מתחרים.
  • רישום סימני מסחר, סימני שירות ומדגמים.
  • ייעוץ בנושאי פטנטים (רישום, תביעות הפרה וכו').
  • יעוץ נלווה להקמת אתר אינטרנט ותפעולו השוטף.
  • הפיצוי המגיע למי שזכויותיו הופרו.

  פגעו בזכויות היוצרים שלך? אתה מעוניין לשמור מכל משמר על זכויות היוצרים ביצירותך? זה המקום בו אנו מקווים כי תקבל תשובה עניינית, לכל שאלה בנושאי זכויות יוצרים.

  ייעוץ אישי – היה ופגעו בזכויות היוצרים שלך

  הגולשים מוזמנים בכל עת לפנות למערכת המקצועית של האתר, בכל שאלה שהיא בנושאי זכויות יוצרים המטרידה אותם. נעשה מאמץ להשיב מהרה לכלל הפונים. להתייעצות אישית בנוגע לכל שאלה בנושאי זכויות יוצרים צור קשר בטופס מצד שמאל>>

  זכויות יוצרים – מבוא לקראת גלישה באתר

  דיני זכויות יוצרים הנם מטריה משפטית מרתקת הנוגעת לכל יוצר באשר הוא. יצירה מקורית, יהא אופייה אשר יהא, הנה תוצר של עמל והשקעה רבה, ובסיומה הופכת היא לקניינו הרוחני של יוצרה.

  ככזו, יש להגן עליה מפני העתקות ושימושים זרים. הדבר נכון בייחוד בעולמנו הווירטואלי בו הכול פרוץ ונגיש. באתר זה הכנו עבורכם רשימת מאמרים בנושאים מגוונים, שכולם דנים בזכויות יוצרים על ההיבטים השונים והסוגיות המשפטיות המתבקשות.

  אנו מאחלים המשך הליך יצירה פורה ומהנה לכל.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהי זכות יוצרים?

   זכות יוצרים הנה זכות טבעית השייכת ליוצר, ומעניקה לו את הזכות להיות היחיד שיעשה בה שימוש, או יתיר בה שימוש לאחר. מן העבר האחר, אוסרת זכות היוצרים שימוש ביצירה על ידי מי שלא קיבל היתר לכך מאת בעליה.

   סעיף 11 לחוק זכויות יוצרים, פורט לפרטים את השימושים המותרים לבעל זכות היוצרים וקובע, כי מהותה של זכות היוצרים ביצירה היא הזכות הייחודית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה, אחת או יותר, על פי טיבה. הסעיף מונה את הפעולות המותרות, בהן: העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, שידור, העמדת היצירה לרשות הציבור, עשיית יצירה נגזרת, והשכרה.

   הכול על פי הקבוע בחוק בשים לב לאופי היצירה המוגנת מכוח חוק זכויות יוצרים.

   המטריה המשפטית העוסקת בדיני זכויות יוצרים, נועדה להגן על זכות היוצר ביצירתו, באופן האוסר על אחר, לעשות שימוש ביצירה, ללא היתר.

   יש לדעת, כי דינו של איסור השימוש, חל על חלק מהותי ביצירה, כעל כולה, ולמפר לא תעמוד ההגנה שעשה שימוש "רק" בחלק מהיצירה.

   על כן, האיסור על השימוש ביצירה מתפרס על כל סוג שימוש בה, וכולל גם מצב בו נעשה שימוש ביצירה ברשת. משמעות הדבר היא שגם הפרת זכויות יוצרים ביוטיוב, בגוגל, ובכל אתר אינטרנט אחר, מהווה עבירה על החוק.

   היצירות המוגנות בחוק זכויות יוצרים

   חוק זכויות היוצרים מחיל את הוראותיו האוסרות על שימוש ביצירות ללא היתר מבעליהן, על יצירות מגוונות. כאשר המכנה המשותף לכולן הנו מקוריותן.

   חוק זכויות יוצרים פורס את הגנתו, על יצירות ספרותיות (ספרים, חוברות עבודה, מאמרים), יצירות אומנותיות (תמונות, פסלים, אדריכלות, עיצוב אתרי אינטרנט) יצירות דרמתיות (מחזות, יצירה כוריאוגרפית) וכן יצירות מוסיקליות (תקליטים, שירים וכו').

   ההגנה הניתנת מכוח חוק זכויות יוצרים חלה על כל היצירות שמנינו לעיל. יחד עם זאת הגנה זו אינה ניתנת באופן אוטומטי וישנם תנאים מוקדמים שעל היצירה לעמוד בהם, בכדי לזכות בהגנה שמעניק חוק זכויות יוצרים. אפרט.

   התנאי הראשון דורש כי היצירה תהא מקורית ועצמאית. תנאי זה אינו דורש מידה רבה של ייחודיות, והוא נועד להבטיח כי לא תחול הגנה על יצירה מועתקת.

   התנאי השני דורש כי היצירה תקובע באופן כלשהו, כך שניתן יהא להוכיח את קיומה. קיבוע כאמור, יכול ויהיה בוידיאו, בכתב או בכל דרך מוחשית אחרת. יש לומר את הברור מאליו, כי יצירה שנותרה במוחו הקודח של יוצרה, אינה יצירה החוסה תחת הגנת החוק, ולשם כך על יוצרה לקבעה באופן חיצוני ומוחשי.

   כפי שצוין לעיל, יצירה העומדת בשני התנאים נהנית מהגנה על זכויות יוצרים מכוח החוק. אך כדי למנוע מצב שבו יהיה קשה להוכיח כי היצירה אכן עומדת בתנאים, חשוב לדעת איך רושמים זכויות יוצרים.

   רישום זכויות יוצרים מתבצע בהגשת זכות היוצרים לרישום במשרד ממשלתי, כאשר רישום זה מהווה אישור לכך שזכות היוצר מוגנת.

   מהן הדרכים להוכחת הפרת זכויות יוצרים?

   בכדי שתוכח כי בוצעה הפרת זכויות יוצרים, על הטוען להפרה להוכיח קיומם של שני תנאים מצטברים: התנאי הראשון הוא, כי הטוען הוא אכן בעליה של זכות היוצרים, התנאי השני, כי בוצעה הפרת זכויות יוצרים, המתבטאת בדמיון מהותי בין היצירות. יחד עם זאת, אין די בהוכחת דמיון בין היצירות בלבד, ולשם הוכחת ההפרה יש להוכיח כי למפר הנטען, היתה גישה ליצירה המקורית.

   זכויות יוצרים

   בשעה שיוכח, כי הטוען הוא בעליה של היצירה, וכי הדמיון בין היצירות (זו המקורית וזו המועתקת לכאורה) עולה באופן ניכר על השוני ביניהן, וכן יוכח כי היתה גישה ליצירה המקורית, ניתן יהא לקבוע, כי היצירה המקורית הועתקה וכי בוצעה הפרת זכויות יוצרים.

   פיצויים עקב הפרת זכויות יוצרים

   כאשר הובררה שאלת הפרת זכויות יוצרים, ונקבע כי אכן בוצעה הפרה כאמור, זכאי התובע לשני סוגי פיצויים: סוג אחד, ניתן בגין גזילת זכות היוצרים שבבעלותו והפרתה, והסוג השני ניתן בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מהפרת זכויות היוצרים.

   כמו כן, הכירו בתי המשפט כי היוצר הנפגע מהפרת זכויות יוצרים, זכאי לפיצויים בגין עילות נוספות, כגון: עוגמת נפש, גזל, עשיית עושר שלא במשפט, וכן פיצויים נזיקיים.

   במסגרת שיקוליו ישקול בית המשפט את חומרת ההפרה, האם בוצעה היא במפגיע או בשוגג, וכן יילקח בחשבון נזקו של התובע כתוצאה מההפרה, בשים לב להתנהלות הנתבע המפר, האם נהג בתום לב אם לאו (תא (ת"א) 2048/03 ‏ קבלי רחל נ' מוצפי רחל (ניתן ביום 28.10.08).

   האם ניתן לוותר על זכויות יוצרים?

   התשובה לשאלה זו הינה חיובית ובייחוד בשנים האחרונות כאשר יצר השיתוף, הסקרנות והמציצנות גדול ורחב מאי פעם, אך עם זאת הוויתור על הזכות צריך להיעשות בצורה מושכלת.

   ניתן לוותר על כל הזכות או על חלקה אך כשעושים זאת, רצוי להיוועץ עם עורך דין המומחה לזכויות יוצרים על מנת שיעלה על הכתב בצורה מוסכמת את הרצון לוויתור על הזכות, את היקף הוויתור, את משך הזמן, את הפיצוי הכספי (ככל שישנו) ועוד.

   למשל, זמר שרוצה לוותר על זכות היוצרים שלו בשיר מסוים יכול לעשות זאת במסגרת הסכם במסגרתו יוגדרו במפורש בין היתר: שם השיר, לטובת מי מוותר, מה ניתן לעשות עם השיר (להפיץ, לשנות לחן וכיו"ב), לכמה זמן הוויתור והאם ישולמו לזמר כספים בעד וויתור זה.

   מה ניתן לעשות ביצירה מוגנת גם ללא אישור מהיוצר?

   נראה שעצם השאלה עומדת בסתירה למהות החוק בהגנה על זכויות היוצרים של אדם, אך למרות זאת ניתן לראות כי החוק מתיר במפורש לעשות שימוש ביצירות שונות גם מבלי לקבל את אישור היוצר ובין היתר, כאשר השימוש הינו "שימוש הוגן" לצורכי לימוד עצמי, דיווח עיתונאי ועוד.

   כך למשל, כאשר סטודנט עושה שימוש בספרי לימוד או מאמרים פרי עטו של אחר לצורך ביצוע מטלותיו הלימודיות או כאשר עיתונאי מצטט מכתביו של אחר במסגר עבודתו – המדובר בשימוש הוגן המוגן על ידי החוק.

   מהי זכות מוסרית?

   בניגוד לזכות היוצרים, זכות מוסרית (אשר מקורה בזכות היוצרים) הינה זכות רגשית המהווה חלק ממכלול זכויותיו האישיות של אדם (כמו כבודו) ומשמעה בעצם מערכת היחסים האמוציונאלית הקיימת בין יוצר ובין יצירתו.

   משכך, יוצר אינו יכול להעביר את זכותו המוסרית ביצירה (בניגוד לזכות היוצרים) אך כן יכול לתבוע אם נפגעה זכותו זו באמצעות פגיעה בו או ביצירה עצמה.

   *אין לראות בכל המופיע באתר Copyrightsite המלצה משפטית, חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכן או להסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   זכויות יוצרים - שאלות נפוצות

   מה עלי לעשות כדי שלא ייעשה שימוש לא ראוי ביצירתי?

   כל יוצר, שלא מעוניין שייעשה שימוש לא ראוי ביצירתו, צריך לסמנה בסמל Ⓒ (סמל זכויות היוצרים הבינלאומי), לציין את שמו ואת התאריך שבו יצר את היצירה. בנוסף, חשוב שהיוצר יציין באופן מפורש וברור מה הוא אוסר לעשות עם יצירתו (למשל, אם מדובר בתמונה – לפרסם אותה באינטרנט, אם מדובר בשיר – להשמיע אותו בתכניות טלוויזיה וכדומה).

   האם וכיצד אדם אחר יכול להשתמש ביצירתי מבלי שהדבר ייחשב להפרת זכויות יוצרים?

   אכן אדם יכול להשתמש ביצירה שלא נוצרה על ידו, מבלי שהדבר ייחשב להפרת זכויות יוצרים. כדי שזה יקרה, אותו אדם צריך לבקש ולקבל את אישורו של בעל זכויות היוצרים (יוצר היצירה). אם אדם השתמש ביצירה שלא נוצרה על ידו, מבלי שקיבל את אישורו של בעל זכויות היוצרים לכך – יכול בעל זכויות היוצרים לתבוע את אותו אדם בגין הפרת זכויות יוצרים.

   האם זכויות יוצרים מוגבלות בזמן?

   כן. ברוב המקרים, זכות יוצרים תקפה למשך כל חייו של יוצר היצירה וכן למשך שבעים השנים הראשונות שלאחר מותו. אם מדובר ביצירה שנוצרה על ידי כמה אנשים, זכות היוצרים תקפה עד תום שבעים השנים הראשונות מיום מות היוצר האחרון שנותר בחיים. אם זהותו של יוצר היצירה לא ידועה בציבור, זכות היוצרים תקפה למשך שבעים השנים הראשונות מיום פרסום היצירה לראשונה. אם היצירה היא תקליט, זכות היוצרים תקפה למשך חמישים השנים הראשונות ממועד יצירתו, וגם אם מדובר ביצירה שבעליה הראשונים הייתה המדינה – זכות היוצרים תקפה למשך חמישים השנים הראשונות ממועד היצירה.

   האם אני יכול להעביר את זכות היוצרים שלי לאדם אחר?

   כן. ניתן לעשות כן גם על פי חוק וגם באמצעות חוזה (שטעון מסמך בכתב), וכן ניתן לתת רישיון ייחודי או שאינו ייחודי לגבי זכות היוצרים. כמו כן, ניתן להגביל זאת לזמן מסוים, לפעולה ספציפית או למקום מסוים.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף